Profil společnosti

Společnost PFI s.r.o. byla založena za účelem poskytování poradenství a vzdělávací činnosti v oblasti veřejných zakázek na konci roku 2004, v lednu 2005 byla zapsána do Obchodního rejstříku.

Naši expertní činnost poskytujeme pro zadavatele z různých oblastí po celé ČR – pro obce a jimi zřizované organizace, pro mikroregiony, ministerstva i další státní organizace.

V průběhu let 2004 – 2005 jsme provedli školení zaměstnanců některých obcí, většiny ministerstev a všech krajských úřadů České republiky v problematice veřejných zakázek v souvislosti s tehdy připravovaným novým zákonem o veřejných zakázkách (v roce 2004 s ohledem na zákon č. 40/2004 Sb., v roce 2005 již s ohledem na dnes platný zákon č. 137/2006 Sb.). V roce 2005 jsme zorganizovali školení pracovníků implementačních agentur v ČR a též školení pro praktiky z celé ČR v rámci twinningového programu s německou stranou (Praha, Brno, Ostrava).

Společnost PFI s.r.o. dbá na kvalitu a garance pro své klienty, proto je mj. pojištěna do výše 10.000.000,-Kč (deseti milionů korun) u České pojišťovny.